V poslenom čase sa na verejnosti skoloňujú triedy ochrany FFP (angl. Filtering Face Piece) v súvislosti s ochrannými rúškami. Vláda SR sprísňuje opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva a tak sme sa rozhodli v krátkosti vysvetliť aké sú triedy ochrany FFP a aká je ochrana typu FFP2.

Trieda ochrany FFP1

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP1 sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých sa neočakáva výskyt jedovatých ani fibrogénnych prachov a aerosólov. Filtrujú minimálne 80 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm – a smú sa používať, pokiaľ nedôjde k viac než 4-násobnému prekročeniu najvyššej hodnoty vystavenia pri práci.
Použitie je nájde v ľahkom priemysle ako napríklad v potravinárstve alebo stavebníctve.

 • Ochrana pred nejedovatým prachom a prachom, ktorý nevyvoláva fibrózu,
 • vdychovanie nevedie k vzniku ochorení, môže však dráždiť dýchacie cesty a dané látky môžu nepríjemne zapáchať,
 • celková miera netesnosti smie byť maximálne 25%,
 • prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 4-násobné.

Trieda ochrany FFP2

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP2 sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s prítomnosťou zdraviu škodlivých a mutagénnych látok v dýchanom vzduchu. Musia zachytávať minimálne 94% častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm a smú sa používať nanajvýš do 10-násobného prekročenia najvyššej hodnoty vystavenia pri práci.
Ochranné prostriedky tohto typu nájdu použitie v stredne ťažkom priemysle ako sú kovospracujúci a ťažobný priemysel (bane alebo cementáreň) ale aj v zdravotníctve.

 • Ochrana pred pevnými a kvapalnými zdraviu škodlivými látkami, prachom, dymom a aerosólmi,
 • častice môžu mať fibrogénny účinok, čo znamená, že z krátkodobého hľadiska môžu spôsobovať dráždenie dýchacích ciest a z dlhodobého hľadiska môžu viesť k zníženiu elasticity pľúcneho tkaniva,
 • celková miera netesnosti smie byť maximálne 11%,
 • prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 10-násobné.

Túto triedu ochrany spĺňa aj antibakteriálne ochranné Rúško MEDIMAN® 2020 s obsahom striebra. Viac o ňom si môžete prečítať TU.

Trieda ochrany FFP3

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP3 ponúkajú maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami v dýchanom vzduchu. Vďaka maximálnej celkovej miere netesnosti na úrovni 5% a požadovanej minimálnej 99% úrovni ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm dokážu filtrovať jedovaté, rakovinotvorné a rádioaktívne častice. Tieto masky na ochranu dýchacích ciest sa dajú používať v pracovných prostrediach s maximálne 30-násobným prekročením najvyššej hodnoty vystavenia pri práci.
Použitie ochranných prostriedkov triedy FFP3 je v chemickom priemysle, energetike alebo pri výrobe batérií.

 • Ochrana pred jedovatými a zdraviu škodlivými prachmi, dymami a aerosólmi,
 • táto trieda ochrany filtruje rakovinotvorné a rádioaktívne látky a choroboplodné zárodky, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb,
 • celková miera netesnosti smie byť maximálne 5%,
 • prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 30-násobné.