Dobrý deň, týmto by som sa chcela v mene zamestnancov NL NÚDCH Bratislava poďakovať vedeniu firmy LP MAN a taktiež všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na výrobe produktu Rúško Speciál® 11260. Rúška slúžia k spokojnosti zamestnancov, ktorí tieto ústenky nazývajú aj “strieborné rúška”. Strihovo veľmi dobre sedia a vďaka účinnej striebornej vrstve prinášajú zdravotníkom skutočný pocit bezpečia. Ďakujeme !!!

PharmDr. K.Šumská
vedúci lekárnik NL

NÚDCH Bratislava NÚDCH Bratislava